ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
HRD Consultant

 

HRD-MAX Maximize your competency

 

  • เรามุ่งมั่นในการนำประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้าน HRD&OD  เพื่อนำมาตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้ 

 

  1. รับทราบความต้องในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานด้าน HRD จากองค์กร 
  2. ออกแบบเค้าโครงการให้คำปรึกษา(Proposal) ให้องค์กรพิจารณา 
  3. ปรับปรุงเค้าโครงการให้คำปรึกษาให้กลายเป็นโครงการฯฉบับสมบูรณ์ 
  4. นำเสนอโครงการฯฉบับสมบูรณ์ให้องค์กรพิจารณาเห็นชอบ 
  5. ดำเนินการโครงการฯให้คำปรึกษาร่วมกับผู้แทนองค์กร 
  6. สรุปผลโครงการฯโดยจัดทำเป็นคู่มือให้คำปรึกษาฉบับสมบูรณ์  

 

     ที่ปรึกษาสร้างวัฒนธรรมองค์กร Organizational Culture article
ที่ปรึกษาพัฒนาภาวะผู้นำ Leadership developmement article
ที่ปรึกษาพัฒนาระบบความสามารถ Competency
ที่ปรึกษาวางแผนกลยุทธ์องค์กร Strategic planning
1
[Go to top]Copyright © HRD-MAX.

HRD MAX Co.,Ltd.
บริษัท เอชอาร์ดี แมกซ์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 33/96 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร: 085-8013716     
อีเมล: hrd-max@hotmail.com
เว็บไซต์: www.hrdmax.com