ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot

dot
In-House Training Survey

 

HRD-MAX Maximize your Competency

 

แบบสำรวจการจัดการอบรมและสัมมนาภายในหน่วยงาน 

(In-house Training Survey)

 

 


บริษัท :  *
ชื่อ - นามสกุล :  *
ตำแหน่ง :
โทรศัพท์ :  *
โทรสาร :
มือถือ :
Email :  *
ที่อยู่ :
ประเภทธุรกิจ :
จำนวนพนักงาน :
ชื่อหลักสูตรที่ต้องการ :  *
ระยะเวลาสัมมนา :
รูปแบบการจัดสัมมนา : บรรยาย
ฝึกปฏิบัติ
Pre-Test/Post-Test
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ :  *
เนื้อหาที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ :
ปัญหาที่ประสบอยู่และต้องการให้แก้ไขโดยกา
รสัมมนา :
จำนวนผู้เข้าสัมมนา/รุ่น :  *
วุฒิการศึกษาของผู้เข้าสัมมนา : ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
ตำแหน่งของผู้เข้าสัมมนา :
สถานที่จัดสัมมนา :  *
จังหวัด :
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ : ไมโครโฟน
โปรเจคเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
กระดานไวท์บอร์ด
กระดานฟลิปชาร์ท


Copyright © HRD-MAX.

HRD MAX Co.,Ltd.
บริษัท เอชอาร์ดี แมกซ์ จำกัด
ที่อยู่: เลขที่ 33/96 ซอยรามอินทรา 65 แยก 4 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์ 10230
เบอร์โทร: 085-8013716     
อีเมล: hrd-max@hotmail.com
เว็บไซต์: www.hrdmax.com